Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Lục bát Tết”

Lục bát Tết

(Cafenews)-Tết cổ truyền là dịp hành hương trở về làng quê Việt. Thơ lục bát là thể thơ truyền thống của người Việt. Cho nên…