Xuất khẩu cà phê: Không cẩn thận là mất hạng nhì!

(Cafe news)- Độ tái canh tại các tỉnh Tây Nguyên đều diễn ra chậm, trừ tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó, diện tích trồng cà phê tại Tây Nguyên không tăng. Việt Nam hiện là nước đứng thứ hai thế… Continue Reading