27 Tháng Mười Một, 2020

mai vàng cuối xuân trên đỉnh non thiêng Yên Tử