Đề nghị Boeing hỗ trợ mở trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam

(Vietnamtimes) Thủ tướng đề nghị Boeing xem xét hỗ trợ mở Trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam; nghiên cứu, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các chuyến bay thẳng đến Mỹ. Chiều 2/10, tại Trụ sở Chính… Continue Reading