2 Tháng Mười Hai, 2020

Ngọc Trà

4 min read

(Cafenews)-Không tin Ngọc Trà ra đi vì em vẫn đang sống quyết liệt, ham sống, ham làm việc và băng...