Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Ngọc Trà”

Ngọc Trà ơi…

(Cafenews)-Không tin Ngọc Trà ra đi vì em vẫn đang sống quyết liệt, ham sống, ham làm việc và băng băng đi theo con đường…