28 Tháng Mười Một, 2020

Nguồn gốc cà phê

11 min read

(Cafe news) - Trong tiếng Anh, từ "Coffee" xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1582, gần với tiếng Hà...