4 Tháng Mười Hai, 2020

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang