Một học sinh Việt đậu 4 đại học hàng đầu Hoa Kỳ

(Cafenews)-Học sinh Nguyễn Duy Hải Đăng (Trường Quốc tế Á Châu, TP.HCM) đã đậu cùng lúc bốn trường ĐH danh tiếng Hoa Kỳ là UC Berkeley, UCLA, UC Davis và UC Irvine. Nguyễn Duy Hải Đăng đã lựa chọn theo… Continue Reading