Việt Nam chưa có quy chuẩn về cà phê rang xay

(Cafe news)- Chưa có quy chuẩn về cà phê rang xay nên không biết cà phê bẩn là như thế nào! Đây là ý kiến của ông Nguyễn Viết Vinh, Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt… Continue Reading