30 Tháng Mười Một, 2020

Nhất thế y

7 min read

(Cafe news)- Khi còn là bác sĩ nội trú, cách đây đã hơn mười năm, tôi thường nghe thầy tôi...