4 Tháng Mười Hai, 2020

Nhớ cát

8 min read

(Cafenews)- Mấy hôm rồi, bạn hiền Trần Nhã Thụy, không biết thiệt hay chơi đưa lên facebook mấy tấm hình minh...