5 Tháng Mười Hai, 2020

Nông dân ‘bỏ tết’ để tưới cà phê