Ban hành Nghị định riêng về nông nghiệp hữu cơ

(Cafenews)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.  Nghị định này quy định về sản xuất, chứng nhận,… Continue Reading