Tháng Tư cuối cùng ở Huế

(Cafenews)- Bấy giờ, Huế đã tháng Tư rồi. Nắng bắt đầu đổ lửa xuống thành phố. Buổi trưa, chỉ cần một tiếng còi xe cũng đủ độ để làm mặt đường bốc cháy. Ra đường, không còn thấy một hàng tôn… Continue Reading

Thời thơ ấu của Lý Thành Phương- Kỳ 9: Ký ức tết xưa

(Cafenews)- Năm lớp chín đó, ngoài việc học, ban đêm chúng tôi thường hay cặp kè với nhau đi bộ khắp các con đường của Núi Sập để tán gẫu và hỏi nhau xem “Mày thích con nào?”. Bạn thân… Continue Reading