Sống ở thế chủ động – Phần 6: Khát vọng khởi nghiệp

(Cafenews)- Để kinh doanh thành công thì khát vọng, ý chí, trí tuệ và sự năng động chính là những yếu tố cần thiết. Khi tham gia buổi nói chuyện về việc xác định mục tiêu cuộc đời tại hai trường… Continue Reading