4 Tháng Ba, 2021

Ở Sài Gòn

10 min read

(Cafe news) - Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh, lớn lên ở Nha Trang và định cư ở Sài Gòn...