Phó Đại sứ Israel tại VN: Một con dao chỉ sắc hơn khi được mài với một con dao khác!

Israel có công nghệ cho những vấn đề Việt Nam đang đối mặt, tuy nhiên “một con dao chỉ sắc hơn khi được mài với một con dao khác”. Ông Doron Lebovich, Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam đã nói… Continue Reading