16 Tháng Một, 2021

Ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch BNI VN