3 Tháng Mười Hai, 2020

Phạm Hương mang cà phê sang Indonesia