Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Anh nào chưa có lửa trong lòng thì hãy nhóm lên"

“Nếu Chính phủ có nói chủ trương hay nói thông điệp chỉ đạo quyết liệt nhưng Bộ trưởng không chuyển biến, không làm đến nơi đến chốn các việc có liên quan hoặc chưa nắm kỹ công việc để xử… Continue Reading