28 Tháng Một, 2021

Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam