Trùng Khánh: Sàn giao dịch cà phê lớn nhất Trung Quốc

(Cafenews)- Trung tâm giao dịch cà phê Trùng Khánh (CQCE) đã trở thành sàn giao dịch cà phê lớn nhất tại Trung Quốc. Tổng lượng giao dịch cà phê thông qua Trung tâm giao dịch cà phê Trùng Khánh (CQCE) trong… Continue Reading