18 Tháng Một, 2021

Tân tổng lãnh sự Mỹ uống cà phê sữa đá ở TP.HCM