Đại sứ Mỹ Ted Osius đọc 'Nam quốc sơn hà' bên sông Bạch Đằng

(Vietnamtimes) Đại sứ Mỹ Ted Osius và Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Harbison Swift, đã có chuyến thăm quần thể di tích lịch sử danh thắng Tràng Kênh – Bạch Đằng thuộc địa phận xã Minh… Continue Reading