SIHUB và Bosch tổ chức cuộc thi khởi nghiệp về IoT

(Cafe news)- Giám đốc SIHUB, ông Huỳnh Kim Tước cho biết chương trình không chỉ dừng lại các cuộc thi mà có kế hoạch hỗ trợ sinh viên được thực hành tại trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D)… Continue Reading