HAIVN mở cuộc thi viết về "Hình tượng Bác sĩ Việt Nam trong thế kỷ 21"

(Vietnamtimes) – Với chủ đề “Hình tượng Người Bác sĩ Việt Nam trong thế kỷ 21”, cuộc thi dành cho tất cả các sinh viên y khoa tại Việt Nam – những người mong muốn chung tay góp sức xây dựng môi trường… Continue Reading