1 Tháng Mười Hai, 2020

thịt gà đầu tiên xuất khẩu đi Nhật Bản