30 Tháng Mười Một, 2020

Thời thơ ấu của Lý Thành Phương