Kỳ vọng Việt Nam trở thành chuẩn tham chiếu cho cà phê Robusta thế giới

(Cafe news)- Việt Nam đang là nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, và chúng ta đang nỗ lực trở thành tham chiếu cà phê Robusta của thế giới. “Ngày Cà phê Việt Nam” được mong chờ… Continue Reading