25 Tháng Mười Một, 2020

Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam