7 tour đường sông khám phá Sài Gòn bằng ca nô lội nước

(Vietnamtimes) – Các sản phẩm du lịch đường sông này do Làng du lịch Bình Quới và Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist thuộc Saigontourist kết hợp triển khai.