Trần Huy Liệu trong “Cõi người” – Phần 2: Tiếp ấn, nghe Bảo Đại đọc Chiếu thoái vị

LTS: Cách đây 72 năm, trong dòng chảy lịch sử Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có sự kiện hoàng đế Bảo Đại thoái vị, trao ấn kiếm cho đại diện của chính phủ cách mạng lâm thời.… Continue Reading