3 Tháng Mười Hai, 2020

trọng tài Vương Trọng Nghĩa viết tâm thư xin chịu kỷ luật