Hành trình từ trái tim – Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc của Tập đoàn Trung Nguyên Legend

Năm 2019 là năm đầu tiên hiện thực hóa Thỏa thuận hợp tác triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” trong thời gian 4 năm (2018 – 2021) giữa Tập đoàn Trung Nguyên Legend với… Continue Reading

Cà phê và sách: Không chỉ đơn thuần là sách với cà phê!

(Cafenews) – Dấn thân vào phân khúc khá hẹp, các thương hiệu cà phê sách khẳng định tên tuổi và thu hút khách hàng bằng việc đầu tư vào chất lượng đồ uống, chất lượng sách, tạo không gian độc… Continue Reading