15 Tháng Một, 2021

Trung tâm giao dịch cà phê Trùng Khánh