22 Tháng Một, 2021

Tuyến giáp

9 min read

(Vietnamtimes) –Tuyến nội tiết giống hình cái áo giáp nên gọi là giáp trạng, âm thầm nằm phía trước cổ,...