25 Tháng Mười Một, 2020

Vũ Kim Hạnh

4 min read

(Cafenews)-Không tin Ngọc Trà ra đi vì em vẫn đang sống quyết liệt, ham sống, ham làm việc và băng...