16 Tháng Một, 2021

vui cười

5 min read

Đối...! Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối: “Con bò cạp...